سر راه ، مسیرمان به میوه فروشی سر میدان افتاد. بعد از چشم گرداندن های خریدارانه نگاهم به انتهای ردیف رسید و کرفس های کیلویی 3000 تومن و نکته جالب تر زیرش برگ کرفس 1000 تومن ، در اصل ضایعات کرفس بود. یاد کلاس مدیریت بازار کردم، استاد از مدل قیمت گذاری بازار ایران انتقاد و نسخه قیمت گذاری بازارهای لیبرال سرمایه داری غرب را تجویز میکرد. یعنی دولت بجای حداکثر قیمت ، کف قیمت را مشخص کند که تولیدکننده جهت تسلط بر بازار سعی میکند کمترین قیمت را عرضه کندو این باعث شود برای پیروز شدن بر رقبا در بازار کیفیت بهتر را با قیمت کمتر به معرض فروش بگذارد.

 حالا مشکل ما با این کجاست؟ تئوریک و حرفی که حرکت خوبی است!

در واقعیت میشود اینکه: قیمت کمتر برای طبقه متوسط و پایین مهم است پس اصلا برای این جنس مشتری محصول مخصوص همین میزان بودجه تولید میکنیم.

نتیجه اش میشود اینکه مثلا دو میوه فروشی سر فروش برگ و ضایعات آن با قیمت کمتر با هم رقابت میکنند ولی همچنان  کرفس خوب متعلق به آن قشر سرمایه دار است!!! و چون تو پول دار نیستی ، اصلا نیاز نیست در سبک زندگیت جنس درجه اول داشته باشی.

ملموس تر بگویم؛ چند شرکت باید سر تولید قیمت پراید ارزان تر رقابت کنند ، اما مگر برای تولید کلاس بنز دیگر اهمیتی دارد حداقل قیمت بگذارند.

از آنطرف ارزش هایمان میگوید کرامت انسانی همه انسانها برابر است پس باید جنس درجه یک برای همه فراهم باشد یعنی مدل قیمت گذاری حداکثری یعنی بهترین کیفیت با کمترین قیمت ممکن ، برای همین عادت کرده بودیم در میوه فروشی ها ، برچسب میوه درجه یک را با حد حداکثر قیمت ببینیم که بشود آن را خرید !

اما نسخه توسعه غربی اکنون با کمک مدیران غرب زده و سرمایه داران حداقل های زندگی مثل مرغ و گوشت و ابتداعیات زندگی را بر مردم حرام کرده اند

این یک نمونه خیلی خیلی کوچک است ... درد من و امثال من که با مدل توسعه غربی مشکل داریم آنجاست که کلا معتقد به شکاف طبقاتی ست به واسطه مقدار جیب و سرمایه ات!

و وقتی سرمایه دار نیستی شهروند درجه 2 محسوب میشوی ولی برای اینکه دیگر خیلی هم به تو سخت نگذرد و کف خیابان اعتراض نکنی و پازل مرا بهم نریزی حداقل های رفاهی برایت تعیین میکنیم مثل همین حداقل قیمت !

این کشور یک مشکل بیشتر ندارد مدیرانی که بوی غرب و غربت میدهند و در کنارش نسخه دردآور مدل توسعه غربی

 

<<ما پیشرفت نمیکنیم چون میخواهیم توسعه پیدا کنیم ...>>

   

   

  پ.ن: رفقا امر کردن از نوشته های گوشه طاقچه هم بزاریم ، این مطلب هم سهم تابستون 97 بود. و شوک دلار و 4200 و ...

  پ.ن2: در جریان باشید که البته در اصول و احکام اسلامی قیمت گذاری نداریم ... اینکه سازوکار بازار اسلامی پس چیه باز میشه یه مبحث جدید!  

  پ.ن3: برای خلوت کردن بخش دنبال شده ها که بعدا بشه همه رو خوند و نظر داد و رفاقت کرد ، میخوام همه رو قطع دنبال کردن بزنم و دوباره بچه هایی که به این لونه لطف دارن دنبال کنم ... صمیمی بودن بهتر از زیاد بودنه !!!

  خوشحال میشم از نظرات و پیشنهادای جدید که از چی بنویسیم ... :)