روایتی از میم إبن‌کاف

ظرفیت شنوندگی !

بعد از مدتی سخن گفتن باید شنونده شوی
تا درک کنی احساس آنهایی که خواسته و ناخواسته
تو را نظاره گرند در یک صندلی سخت یا نرم ، چند دقیقه یا ساعت...
گاه کلماتی و کلام هایی که با وجود آنها خودت را خوش سخن میپنداری، ملال آور میشود وتحمل تکرار آن سخت تر ... بر دیگران زیاد انتقاد میکنیم
اما باید فرصتی پیدا شود تا میزان اشتراک حرف و گفتار خودمان را با حرکات انتقادآمیز دیگران حداقل بشناسیم !

#خلاصه_کلام ; 

بیاییم در حد توان مدتی تماشاگر خود باشیم .
نه برای تمجید دیگران 
بلکه برای بهبود خودمان

#بهتر_باشیم

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میم ابن کاف

محرم نوشت

بقول #صادق_کرمیار که در کتاب #نامیرا مینویسد;
"
نامیرا داستان امروز ما هم هست ، روزهایی که از پس هم میگذرند و ندای #هل_من_ناصر امام در مشغولیت های روزمره زندگیمان گم میشود . چرا که ندای امام زمان هر عصر و عکس العمل امت ، در طول تاریخ استمرار دارد."

محرم و عاشورا #اتمام_حجت هایی در زمان حضرت#حجت برای ماست...

تقدیر نهایی همراهی امام حسین #شهادت و #تقدیر_نهایی حضرت مهدی پیروزی ست

اما سربازی در رکاب امام وقت زمان سال ۶۱ هجری و قرن ۲۱ نمیشناسد ، همان #اراده و ایمان را میخواهد ...

پس بیاییم تمرین کنیم و درس بگیریم برای زمان درس پس دادن ...
تا مانند بعضی ها که در این روزها لعنت میکنیم رفوزه نشویم 
خبر آمد خبری در راه ست ، بکوش که صاحب خبر شوی

 

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میم ابن کاف